Skip to content

Föreningen DIS

Föreningen DIS är en ideell organisation som hjälper sina medlemmar med datorstöd i deras släktforskning. DIS har flera olika verktyg för sina medlemmar: dels en rad egenutvecklade programvaror för släktforskning, tillgång till en mängd digitaliserade källor om historiska svenskar, möjlighet att deponera materialet från släktforskningen i ett skyddat arkiv, tillträde till en forskarstuga med bibliotek och databaser som inte finns tillgängliga på internet. Utöver det är Föreningen DIS en bra plats för att träffa andra som är intresserade av släktforskning – det finns ett onlineforum för diskussioner, och tidningen Diskulogen. DIS bildades 1980 och har nu åtta regionföreningar i hela landet som anordnar egna aktiviteter och träffar.

Föreningen DIS verktyg för släktforskning

Disgen är ett släktforskningsprogram utvecklat av föreningen DIS. Det ger dig översikt över din forskning och erbjuder många sätt att skriva ut informationen. För att fylla ditt eget DIS-program behöver du data om din släkt, förstås. Disbyt är en databas där sju av tio personer som tidigare levt i Sverige finns med. Den består av mer än 35 miljoner poster och är sammanställd av DIS-medlemmars egna material. För varje person finns det uppgifter om födelse och dödsår, giftermål och andra händelser. Du är välkommen att bidra till databasen – men uppgifterna måste röra avlidna personer eller tidpunkter som ligger mer än hundra år tillbaka i tiden.

En annan resurs som föreningen DIS tillhandahåller är Dis forum – ställ dina frågor och få hjälp av andra släktforskare. I forumet kan du även diskutera föreningsärenden och komma med feedback för framtida versioner av verktygen. Det är troligt att du förr eller senare kommer att vilja bege dig ut och leta i förstahandskällor för mer information om din släkthistoria. Här erbjuder DIS två möjligheter. Dels digital hjälp i databasen DISPOS som samlar primär- och sekundärkällor om avlidna svenskar: här finns information om kyrkoböcker, husförhörslängder, ortnamn, församlingars personregister, lantmäteriets historiska kartor samt onlineverktyg som ArkivDigital och Genline. En annan resurs är det fysiska forskarrummet i Gamla Linköping.

Föreningen DIS hjälper dig med sin släktforskning

Forskarrummet i Gamla Linköping

Föreningen DIS forskarstuga i Gamla Linköping är ett samarbete mellan DIS och en annan förening (ÖGF). Forskarrummet ger en lugn miljö att arbeta i, men än mer viktigt är de resurser och källor som finns tillhanda. Här finns ett bibliotek med ett antal tusen titlar – förutom uppslagsverk och släktböcker finns exempelvis medlemslistor i olika samfund och organisationer. En av de mest användbara verken i biblioteken är en omfattande samling avskrifter från historiska bouppteckningar. I bouppteckningarna listades alla familjemedlemmar, men ibland även andra, som anställda eller nära vänner. Bouppteckningarna är ofta fåordiga, men kan ge en fantastisk insikt i vad som var viktigt för våra anfäder.

I forskarrummet har du tillgång till Föreningen DIS program, som nämndes ovan, men även andra verktyg. Arkiv Digital, Ancestry och SVAR är tjänster som kan hjälpa dig hitta dina släktingar och få reda på mer om deras liv. Här finns även Befolkningsskivorna och Dödboken och många andra register och databaser. Det är sällan så att det räcker med en enda källa för att få en komplett bild av en av dina släktingar – på det sättet är släktforskning ett pussel, och det gäller att först hitta alla bitarna innan man kan börja försöka sig på att sätta ihop dem.

Föreningen DIS är din stege

Föreningen DIS är som en stege i ett bibliotek – informationen om din släkt finns därute i Sverige, någonstans, men på egen hand är det svårt att nå den. Föreningen DIS har funnits sen 1980 och drivs av och för släktforskningsentusiaster som du. Den levererade sitt första datorhjälpmedel för släktforskning redan 1982 för den gamla datorsorten ABC 80. I takt med att teknikutvecklingen har gått framåt har även DIS förändrats – nu finns stöd för Mac och Windows, och en stor del av källorna har flyttat ut på nätet. Det har aldrig varit så lätt att börja släktforska som nu. För oss som sysslar med att gräva i historien är DIS en oersättlig hjälp.